Ayer Baloi

Location Name:Ayer Baloi
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Batu Hampar

Location Name:Batu Hampar
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Dalam

Location Name:Kampung Dalam
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Dalam Lapis

Location Name:Kampung Dalam Lapis
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Jawa

Location Name:Kampung Jawa
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Jawa Lapis

Location Name:Kampung Jawa Lapis
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Jawa Ulu

Location Name:Kampung Jawa Ulu
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Parit Jelutong Laut

Location Name:Kampung Parit Jelutong Laut
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Jelutong Lama

Location Name:Kampung Jelutong Lama
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Jelutong Laut

Location Name:Kampung Jelutong Laut
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Laut

Location Name:Kampung Laut
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Pulai Sebatang

Location Name:Kampung Pulai Sebatang
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Pulai Sebatang Darat

Location Name:Kampung Pulai Sebatang Darat
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Sanglang

Location Name:Kampung Sanglang
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Sungai Manggis

Location Name:Kampung Sungai Manggis
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Sungai Nyior

Location Name:Kampung Sungai Nyior
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Tengah

Location Name:Kampung Tengah
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Tengah 2 Kanan

Location Name:Kampung Tengah 2 Kanan
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Kampung Tengah 2 Kiri

Location Name:Kampung Tengah 2 Kiri
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Lorong Bistari

Location Name:Lorong Bistari
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Lorong Ibrahim

Location Name:Lorong Ibrahim
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Lorong Keramat

Location Name:Lorong Keramat
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Parit Baran

Location Name:Parit Baran
State Name:JOHOR
Location Name:82100

Parit Baru

Location Name:Parit Baru
State Name:JOHOR
Location Name:82100