Parit Pulau Kelapa

Location Name:Parit Pulau Kelapa
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Parit Sialang

Location Name:Parit Sialang
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Parit Tamat

Location Name:Parit Tamat
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Parit Zing

Location Name:Parit Zing
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Pekan Baru Kangkar

Location Name:Pekan Baru Kangkar
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Pekan Rawang

Location Name:Pekan Rawang
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Pekan Serom

Location Name:Pekan Serom
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Pekan Sungai Mati

Location Name:Pekan Sungai Mati
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Sebak Sena

Location Name:Sebak Sena
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Serom

Location Name:Serom
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Sungai Mati

Location Name:Sungai Mati
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Aman

Location Name:Taman Aman
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Baiduri

Location Name:Taman Baiduri
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Bistari

Location Name:Taman Bistari
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Budi

Location Name:Taman Budi
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Cemerlang

Location Name:Taman Cemerlang
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Cempaka Wangi

Location Name:Taman Cempaka Wangi
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Cerah Indah

Location Name:Taman Cerah Indah
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Emas 6

Location Name:Taman Emas 6
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Indah

Location Name:Taman Indah
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Indah Serom

Location Name:Taman Indah Serom
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Jasa

Location Name:Taman Jasa
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Kangkar Baru

Location Name:Taman Kangkar Baru
State Name:JOHOR
Location Name:84400

Taman Kangkar Jaya

Location Name:Taman Kangkar Jaya
State Name:JOHOR
Location Name:84400