Bahagian Pelesenan - Kementerian Penerangan

Location Name:Bahagian Pelesenan - Kementerian Penerangan
State Name:MELAKA
Location Name:75610

Jabatan Penerangan

Location Name:Jabatan Penerangan
State Name:MELAKA
Location Name:75612

Lapangan Terbang Batu Berendam

Location Name:Lapangan Terbang Batu Berendam
State Name:MELAKA
Location Name:75618

Jabatan Pengangkutan Jalan

Location Name:Jabatan Pengangkutan Jalan
State Name:MELAKA
Location Name:75620

Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri

Location Name:Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
State Name:MELAKA
Location Name:75622

Jabatan Pengairan & Saliran

Location Name:Jabatan Pengairan & Saliran
State Name:MELAKA
Location Name:75626

Jabatan Perikanan

Location Name:Jabatan Perikanan
State Name:MELAKA
Location Name:75628

Jabatan Haiwan

Location Name:Jabatan Haiwan
State Name:MELAKA
Location Name:75630

Jabatan Pertanian

Location Name:Jabatan Pertanian
State Name:MELAKA
Location Name:75632

Jabatan Perancang Bandar & Desa

Location Name:Jabatan Perancang Bandar & Desa
State Name:MELAKA
Location Name:75646

Jabatan Bomba & Penyelamat

Location Name:Jabatan Bomba & Penyelamat
State Name:MELAKA
Location Name:75648

Jabatan Kajicuaca

Location Name:Jabatan Kajicuaca
State Name:MELAKA
Location Name:75662

Pos Malaysia Berhad

Location Name:Pos Malaysia Berhad
State Name:MELAKA
Location Name:75670

Telekom Malaysia Berhad

Location Name:Telekom Malaysia Berhad
State Name:MELAKA
Location Name:75672

Tenaga Nasional Berhad

Location Name:Tenaga Nasional Berhad
State Name:MELAKA
Location Name:75673

Pegawai Kemajuan Negeri Melaka

Location Name:Pegawai Kemajuan Negeri Melaka
State Name:MELAKA
Location Name:75674

Jabatan Agama Islam Melaka

Location Name:Jabatan Agama Islam Melaka
State Name:MELAKA
Location Name:75676

Lembaga Pendidikan Islam

Location Name:Lembaga Pendidikan Islam
State Name:MELAKA
Location Name:75676

Lembaga Wakaf Zakat & Baitumal

Location Name:Lembaga Wakaf Zakat & Baitumal
State Name:MELAKA
Location Name:75676

Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri

Location Name:Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri
State Name:MELAKA
Location Name:75690

Melaka - Peti surat 1 - 14

Location Name:Melaka - Peti surat 1 - 14
State Name:MELAKA
Location Name:75700

Melaka - Peti surat 16 - 50

Location Name:Melaka - Peti surat 16 - 50
State Name:MELAKA
Location Name:75700

Melaka - Peti surat 51 - 61

Location Name:Melaka - Peti surat 51 - 61
State Name:MELAKA
Location Name:75710

Melaka - Peti surat 63 - 74

Location Name:Melaka - Peti surat 63 - 74
State Name:MELAKA
Location Name:75710