Amanah Raya Berhad

Location Name:Amanah Raya Berhad
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70508

Penasihat Undang-Undang Negeri

Location Name:Penasihat Undang-Undang Negeri
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70512

Jabatan Pemegang Harta

Location Name:Jabatan Pemegang Harta
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70516

Jabatan Perpaduan Negara

Location Name:Jabatan Perpaduan Negara
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70517

Ketua Audit Negeri

Location Name:Ketua Audit Negeri
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70518

Jabatan Sumber Manusia

Location Name:Jabatan Sumber Manusia
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70532

Jabatan Kilang & Jentera

Location Name:Jabatan Kilang & Jentera
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70534

Jabatan Perhubungan Perusahaan

Location Name:Jabatan Perhubungan Perusahaan
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70536

Jabatan Tenaga Rakyat

Location Name:Jabatan Tenaga Rakyat
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70540

Pejabat Rela Negeri

Location Name:Pejabat Rela Negeri
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70546

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli

Location Name:Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70548

Jabatan Imigresen

Location Name:Jabatan Imigresen
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70550

Jabatan Pendaftaran Negara

Location Name:Jabatan Pendaftaran Negara
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70551

Penguasa Penjara

Location Name:Penguasa Penjara
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70558

Ketua Polis Negeri

Location Name:Ketua Polis Negeri
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70560

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Location Name:Jabatan Kebajikan Masyarakat
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70564

Jabatan Belia & Sukan

Location Name:Jabatan Belia & Sukan
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70570

Perpustakaan Awam Negeri

Location Name:Perpustakaan Awam Negeri
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70572

Jabatan Tanah & Galian

Location Name:Jabatan Tanah & Galian
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70576

Jabatan Ukur & Pemetaan

Location Name:Jabatan Ukur & Pemetaan
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70578

Jabatan Kerja Raya

Location Name:Jabatan Kerja Raya
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70582

Hospital Seremban

Location Name:Hospital Seremban
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70586

Jabatan Kesihatan

Location Name:Jabatan Kesihatan
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70590

Pegawai Kewangan Negeri

Location Name:Pegawai Kewangan Negeri
State Name:NEGERI SEMBILAN
Location Name:70592