Setiausaha Kerajaan Negeri

Location Name:Setiausaha Kerajaan Negeri
State Name:PERLIS
Location Name:01503

Biro Bantuan Guaman

Location Name:Biro Bantuan Guaman
State Name:PERLIS
Location Name:01504

Biro Pengaduan Awam

Location Name:Biro Pengaduan Awam
State Name:PERLIS
Location Name:01505

Mahkamah Sesyen

Location Name:Mahkamah Sesyen
State Name:PERLIS
Location Name:01506

Mahkamah Tinggi

Location Name:Mahkamah Tinggi
State Name:PERLIS
Location Name:01506

Amanah Raya Berhad

Location Name:Amanah Raya Berhad
State Name:PERLIS
Location Name:01508

Penasihat Undang-Undang Negeri

Location Name:Penasihat Undang-Undang Negeri
State Name:PERLIS
Location Name:01512

Jabatan Perangkaan

Location Name:Jabatan Perangkaan
State Name:PERLIS
Location Name:01514

Jabatan Pemegang Harta

Location Name:Jabatan Pemegang Harta
State Name:PERLIS
Location Name:01516

Jabatan Perpaduan Negara

Location Name:Jabatan Perpaduan Negara
State Name:PERLIS
Location Name:01517

Jabatan Audit Negeri

Location Name:Jabatan Audit Negeri
State Name:PERLIS
Location Name:01518

Setiausaha Keselamatan Negeri

Location Name:Setiausaha Keselamatan Negeri
State Name:PERLIS
Location Name:01524

Unit Penyelidikan Sosio Ekonomi

Location Name:Unit Penyelidikan Sosio Ekonomi
State Name:PERLIS
Location Name:01529

Jabatan Sumber Manusia

Location Name:Jabatan Sumber Manusia
State Name:PERLIS
Location Name:01532

Jabatan Keselamatan Sosial (Perkeso)

Location Name:Jabatan Keselamatan Sosial (Perkeso)
State Name:PERLIS
Location Name:01538

Jabatan Tenaga Rakyat

Location Name:Jabatan Tenaga Rakyat
State Name:PERLIS
Location Name:01540

Pejabat Rela Negeri

Location Name:Pejabat Rela Negeri
State Name:PERLIS
Location Name:01546

Unit Pencegah Penyeludupan

Location Name:Unit Pencegah Penyeludupan
State Name:PERLIS
Location Name:01546

Jabatan Imigresen

Location Name:Jabatan Imigresen
State Name:PERLIS
Location Name:01550

Jabatan Pendaftaran Negara

Location Name:Jabatan Pendaftaran Negara
State Name:PERLIS
Location Name:01551

Jabatan Pertahanan Awam

Location Name:Jabatan Pertahanan Awam
State Name:PERLIS
Location Name:01556

Ketua Polis Negeri

Location Name:Ketua Polis Negeri
State Name:PERLIS
Location Name:01560

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Location Name:Jabatan Kebajikan Masyarakat
State Name:PERLIS
Location Name:01564

Jabatan Belia & Sukan

Location Name:Jabatan Belia & Sukan
State Name:PERLIS
Location Name:01570