Kampung Permatang Timbul

Location Name:Kampung Permatang Timbul
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kampung Pondok Upeh

Location Name:Kampung Pondok Upeh
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kampung Sungai Nipah

Location Name:Kampung Sungai Nipah
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kampung Terang

Location Name:Kampung Terang
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kampung Terang Mk. J

Location Name:Kampung Terang Mk. J
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kebun Besar

Location Name:Kebun Besar
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Komplek Balik Pulau

Location Name:Komplek Balik Pulau
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kuala Jalan Baru

Location Name:Kuala Jalan Baru
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kuala Jalan Baru Mk. C

Location Name:Kuala Jalan Baru Mk. C
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kuala Jalan Baru Mk. D

Location Name:Kuala Jalan Baru Mk. D
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Kuala Muda

Location Name:Kuala Muda
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lebuh Seri Genting (1 - 6)

Location Name:Lebuh Seri Genting (1 - 6)
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lebuh Sungai Burung (1 - 4)

Location Name:Lebuh Sungai Burung (1 - 4)
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lintang Bukit Penara 6

Location Name:Lintang Bukit Penara 6
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lintang Bukit Penara 8

Location Name:Lintang Bukit Penara 8
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lintang Pondok Upih

Location Name:Lintang Pondok Upih
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lintang Sungai Burong

Location Name:Lintang Sungai Burong
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lintang Sungai Burung

Location Name:Lintang Sungai Burung
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lorong Pondok Upih

Location Name:Lorong Pondok Upih
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lorong Pondok Upih (1 - 3)

Location Name:Lorong Pondok Upih (1 - 3)
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lorong Seri Genting

Location Name:Lorong Seri Genting
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lorong Seri Genting (1 - 14)

Location Name:Lorong Seri Genting (1 - 14)
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lorong Sungai Acheh

Location Name:Lorong Sungai Acheh
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000

Lorong Sungai Nipah (1 - 6)

Location Name:Lorong Sungai Nipah (1 - 6)
State Name:PULAU PINANG
Location Name:11000