Paya Guar Kepah

Location Name:Paya Guar Kepah
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Paya Keladi

Location Name:Paya Keladi
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Pengkalan Bongor

Location Name:Pengkalan Bongor
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Pengkalan Tambang

Location Name:Pengkalan Tambang
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Permatang Buluh

Location Name:Permatang Buluh
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Permatang Durian

Location Name:Permatang Durian
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Permatang Langsat

Location Name:Permatang Langsat
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Permatang Sungai Dua

Location Name:Permatang Sungai Dua
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Permatang Tiga Ringgit

Location Name:Permatang Tiga Ringgit
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Permatang Tinggi (A - C)

Location Name:Permatang Tinggi (A - C)
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Persiaran Bertam Perdana 7

Location Name:Persiaran Bertam Perdana 7
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Persiaran Bertam( 1 - 9)

Location Name:Persiaran Bertam( 1 - 9)
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Persiaran Perindustrian Bertam Perdana

Location Name:Persiaran Perindustrian Bertam Perdana
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Persiaran Seksyen (2/13 - 6/42)

Location Name:Persiaran Seksyen (2/13 - 6/42)
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Pokok Sena

Location Name:Pokok Sena
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Pongsu Seribu

Location Name:Pongsu Seribu
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Pusat Bandar Bertam Perdana

Location Name:Pusat Bandar Bertam Perdana
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Pusat Perniagaan Kepala Batas

Location Name:Pusat Perniagaan Kepala Batas
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Rantau Panjang

Location Name:Rantau Panjang
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Solok Malinja

Location Name:Solok Malinja
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Taman Aman Putera

Location Name:Taman Aman Putera
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Taman Aman Putra

Location Name:Taman Aman Putra
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Taman Bertam Indah

Location Name:Taman Bertam Indah
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200

Taman Bertam Perdana

Location Name:Taman Bertam Perdana
State Name:PULAU PINANG
Location Name:13200