Ketua Polis Negeri

Location Name:Ketua Polis Negeri
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10560

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Location Name:Jabatan Kebajikan Masyarakat
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10564

Muzium & Balai Seni Lukis

Location Name:Muzium & Balai Seni Lukis
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10566

Jabatan Belia & Sukan

Location Name:Jabatan Belia & Sukan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10570

Jabatan Tanah & Galian

Location Name:Jabatan Tanah & Galian
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10576

Jabatan Ukur & Pemetaan

Location Name:Jabatan Ukur & Pemetaan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10578

Jabatan Kerja Raya

Location Name:Jabatan Kerja Raya
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10582

Jabatan Kesihatan

Location Name:Jabatan Kesihatan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10590

Jabatan Penilaian Harta

Location Name:Jabatan Penilaian Harta
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10592

Jabatan Penilaian Harta

Location Name:Jabatan Penilaian Harta
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10593

Akauntan Negeri

Location Name:Akauntan Negeri
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10594

Jabatan Kastam & Eksais Di Raja

Location Name:Jabatan Kastam & Eksais Di Raja
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10596

Lembaga Hasil Dalam Negeri

Location Name:Lembaga Hasil Dalam Negeri
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10600

Jabatan Pendidikan

Location Name:Jabatan Pendidikan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10604

Pejabat Mara Negeri

Location Name:Pejabat Mara Negeri
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10609

Bahagian Pelesenan - Kementerian Penerangan

Location Name:Bahagian Pelesenan - Kementerian Penerangan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10610

Jabatan Penerangan

Location Name:Jabatan Penerangan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10612

Jabatan Pengangkutan Jalan

Location Name:Jabatan Pengangkutan Jalan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10620

Jabatan Pendaftar Perniagaan

Location Name:Jabatan Pendaftar Perniagaan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10622

Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri

Location Name:Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10622

Jabatan Pengairan & Saliran

Location Name:Jabatan Pengairan & Saliran
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10626

Jabatan Perikanan

Location Name:Jabatan Perikanan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10628

Markas II Divisyen

Location Name:Markas II Divisyen
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10634

Jabatan Perancang Bandar & Desa

Location Name:Jabatan Perancang Bandar & Desa
State Name:PULAU PINANG
Location Name:10646