Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional

Location Name:Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62516

Pejabat Ketua Audit Negara

Location Name:Pejabat Ketua Audit Negara
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62517

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Location Name:Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62518

Jabatan Wakaf Zakat dan Haji

Location Name:Jabatan Wakaf Zakat dan Haji
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62519

Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama

Location Name:Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62519

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

Location Name:Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62519

Pusat Pengajian Pembangunan Malaysia

Location Name:Pusat Pengajian Pembangunan Malaysia
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62520

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

Location Name:Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62522

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

Location Name:Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62524

Unit Pemodenan Tadbiran Perancangan & Pengurusan Malaysia(MAMPU)

Location Name:Unit Pemodenan Tadbiran Perancangan & Pengurusan Malaysia(MAMPU)
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62526

Jabatan Pembangunan Kemahiran

Location Name:Jabatan Pembangunan Kemahiran
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62527

Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

Location Name:Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62530

Kementerian Sumber Manusia

Location Name:Kementerian Sumber Manusia
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62530

Jabatan Perhubungan Perusahaan

Location Name:Jabatan Perhubungan Perusahaan
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62532

Jabatan Tenaga Kerja

Location Name:Jabatan Tenaga Kerja
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62532

Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan

Location Name:Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62532

Jabatan Tenaga Manusia

Location Name:Jabatan Tenaga Manusia
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62536

Pendaftar Kesatuan Sekerja

Location Name:Pendaftar Kesatuan Sekerja
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62540

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan

Location Name:Jabatan Pendaftaran Pertubuhan
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62542

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Location Name:Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62546

Kementerian Keselamatan Dalam Negeri

Location Name:Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62546

Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan

Location Name:Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62546

Ketua Pengarah Jabatan RELA

Location Name:Ketua Pengarah Jabatan RELA
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62546

Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia

Location Name:Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia
State Name:PUTRAJAYA
Location Name:62550