Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas)

Location Name:Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas)
State Name:TERENGGANU
Location Name:20606

Jabatan Pembangunan Koperasi

Location Name:Jabatan Pembangunan Koperasi
State Name:TERENGGANU
Location Name:20608

Pejabat Mara Negeri

Location Name:Pejabat Mara Negeri
State Name:TERENGGANU
Location Name:20609

Bahagian Pelesenan - Kementerian Penerangan

Location Name:Bahagian Pelesenan - Kementerian Penerangan
State Name:TERENGGANU
Location Name:20610

Jabatan Penerangan

Location Name:Jabatan Penerangan
State Name:TERENGGANU
Location Name:20612

Jabatan Penyiaran

Location Name:Jabatan Penyiaran
State Name:TERENGGANU
Location Name:20614

Jabatan Penerbangan Awam

Location Name:Jabatan Penerbangan Awam
State Name:TERENGGANU
Location Name:20618

Jabatan Pengangkutan Jalan

Location Name:Jabatan Pengangkutan Jalan
State Name:TERENGGANU
Location Name:20620

Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri

Location Name:Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
State Name:TERENGGANU
Location Name:20622

Jabatan Pengairan & Saliran

Location Name:Jabatan Pengairan & Saliran
State Name:TERENGGANU
Location Name:20626

Jabatan Perikanan

Location Name:Jabatan Perikanan
State Name:TERENGGANU
Location Name:20628

Jabatan Haiwan

Location Name:Jabatan Haiwan
State Name:TERENGGANU
Location Name:20630

Jabatan Pertanian

Location Name:Jabatan Pertanian
State Name:TERENGGANU
Location Name:20632

Jabatan Perancang Bandar & Desa

Location Name:Jabatan Perancang Bandar & Desa
State Name:TERENGGANU
Location Name:20646

Jabatan Bomba & Penyelamat

Location Name:Jabatan Bomba & Penyelamat
State Name:TERENGGANU
Location Name:20648

Jabatan Galian

Location Name:Jabatan Galian
State Name:TERENGGANU
Location Name:20656

Jabatan Kajibumi

Location Name:Jabatan Kajibumi
State Name:TERENGGANU
Location Name:20658

Jabatan Perhutanan

Location Name:Jabatan Perhutanan
State Name:TERENGGANU
Location Name:20660

Padi & Beras Nasional (Bernas)

Location Name:Padi & Beras Nasional (Bernas)
State Name:TERENGGANU
Location Name:20661

Jabatan Alam Sekitar Negeri

Location Name:Jabatan Alam Sekitar Negeri
State Name:TERENGGANU
Location Name:20662

Jabatan Kajicuaca

Location Name:Jabatan Kajicuaca
State Name:TERENGGANU
Location Name:20662

Jabatan Kimia

Location Name:Jabatan Kimia
State Name:TERENGGANU
Location Name:20662

Jabatan Perhilitan

Location Name:Jabatan Perhilitan
State Name:TERENGGANU
Location Name:20664

Jabatan Telekom Timur

Location Name:Jabatan Telekom Timur
State Name:TERENGGANU
Location Name:20668